Szkoła Lili powstała, aby pomóc najmłodszym w odkrywaniu świata poprzez naukę języków obcych ( angielski, włoski i polski).

Edukacja artystyczna, uwrażliwienie na środowisko oraz rozwijanie i pielęgnowanie komunikacji międzypokoleniowej – to najistotniejsze bieguny naszej działalności.

Szkoła respektuje program Ministerstwa Edukacji w nauczaniu matematyki, pisania i czytania. W zakresie nauczania języka angielskiego odwołujemy się do programu – Common Score Standard, włoskiego- Indicazione Nazionale per il Curricolo (2002 )i języka polskiego – Bazy programowej dla dzieci za granicą .

Organizacja warsztatów plastycznych, muzycznych, teatralnych (improwizacje, pantomima) ułatwi asymilację poznawanych języków. Dzięki eko-warsztatom i spotkaniom z osobami zaangażowanymi w proces ochrony środowiska, dziecko lepiej rozumie odpowiedzialność za otaczający go świat.

Dużą wagę przywiązujemy do edukacji humanitarnej, między innymi – do pielęgnowania więzi pomiędzy trzema pokoleniami, oferując regularne spotkania z osobami starszymi.

Nasze motto : ” rozmawiajmy językiem świata ” celuje w niezgłębiony potencjał dziecka.